Papaya Twin City Bratislava

+421 947 911 888

Ochrana vašich osobných údajov

Informácia o bezpečnom spracúvaní a ochrane osobných údajov získaných prostredníctvom web stránky papaya-nivy.sk (platná od 1. 7. 2022), ktorej prevádzkovateľom je Euro-Ázijské konzultačné a vzdelávacie centrum (EAKVC), s r.o. so sídlom Roľnícka 142, Bratislava 831 07, IČO: 44362137.

Ak čítate tento text, zrejme ste klikli na link Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov pod jedným z dopytových formulárov na našej webovej stránke.

V Papayi sa snažíme v čo najvyššej možnej miere a podľa platných zákonných opatrení (Smernica GDPR - Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov; Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) chrániť akékoľvek osobné údaje (OÚ), ktoré sa nám v rámci komunikácie a interakcie s klientmi dostanú pod ruku.

V rámci tejto web stránky využívame len základné cookies na zabezpečenie funkcionality a kompatibility s prehliadačmi a anonymizované informácie o návštevnosti a správaní návštevníkov, ktoré slúžia na zlepšovanie našich web stránok pre vás. Nevykonávame žiadne profilovanie za účelom cielenej internetovej reklamy. Detailnejšie informácie o používaní cookies na našich web stránkach.

1. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ:

Dopytové formuláre na web stránke papaya-nivy.sk alebo kontaktovanie cez email slúži výlučne na zasielanie a zodpovedanie dopytov návštevníkov stránok a našich klientov (ohľadne našich jedál, cateringových služieb, donášok, priestorov a podobne).

Nebudujeme si z nich žiadnu marketingovú databázu a nebudeme vám bez vášho súhlasu alebo výslovnej žiadosti zasielať žiadne obchodné ponuky, marketingové informácie ani newslettre. Tieto OÚ neposkytneme žiadnej tretej strane.

2. DRUH A MINIMALIZÁCIA OÚ:

V dopytovom formulári využívame zásadu minimalizácie OÚ, to znamená, že sa snažíme obmedziť povinné údaje len na tie absolútne nevyhnutné, aby sme vedeli vybaviť váš dopyt/otázku/žiadosť.

Z údajov, ktoré sú kategorizované ako osobné, zadávate vo formulári svoj e-mail alebo telefón, aby sme mohli reagovať na váš dopyt, a meno, čo nám umožní komunikovať priamo s osobou, ktorá otázku zasiela.

3. DOBA SPRACOVANIA:

Tieto OÚ nám slúžia len na doriešenie vášho dopytu - to znamená, že ich používame a ukladáme na dobu určitú (t. j. dovtedy, kým nebude váš dopyt uspokojivo vyriešený) na základe oprávneného záujmu vás ako potenciálneho zákazníka a nás ako poskytovateľa služby, o ktorú máte záujem.

4. UKONČENIE SPRACOVANIA:

Otázku alebo požiadavku, ktorú ste nám zaslali prostredníctvom dopytového formulára z web stránky papaya-nivy.sk sa budeme snažiť zodpovedať v čo najkratšej dobe e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú ste nám vo formulári poskytli.

V prípade, že sme vašu otázku zodpovedali alebo ak nás v odpovedi informujete, že nemáte záujem o ďalšie informácie, nebudeme vás ďalej kontaktovať a vaše kontaktné údaje vymažeme.

5. BEZPEČNOSŤ OÚ:

Potrebné vami poskytnuté OÚ chránime v elektronickej podobe primeranými a vhodnými bezpečnostnými opatreniami - v zabezpečenej databáze dopytových formulárov a zabezpečenom e-mailovom systéme. Neuchovávame ich vo fyzickej (papierovej) podobe až do chvíle, kým s vami neuzavrieme riadny zmluvný vzťah, napr. v rámci objednávky cateringových služieb.

6. OÚ PO UZAVRETÍ ZMLUVY:

V prípade, že sa rozhodnete s nami spolupracovať v rámci dodávky jedál alebo cateringových služieb a pod., uzavrieme zmluvu / dohodu o spolupráci, takže ďalej sa spôsob a dĺžka uchovávania akýchkoľvek OÚ poskytnutých v rámci tohto zmluvného vzťahu bude riadiť platnými zákonmi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve...) a vzájomným oprávneným záujmom.

Oprávnený záujem znamená: z našej strany snahu dodať vám čo najkompletnejšie služby a z vašej strany záujem naplno využívať všetky výhody v rámci zmluvy. To znamená v primeranej miere aj relevantné informácie o produktoch a službách súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré vám pomôžu ušetriť čas alebo peniaze. Ak o ne nemáte záujem alebo vás to obťažuje, informujte nás o tom, prosím, obratom.

7. OTÁZKY A VYMAZANIE OÚ:

Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadne spracúvania vašich OÚ zadaných na web stránke papaya-nivy.sk alebo chcete požiadať o zmenu či výmaz OÚ z našich adresárov a databáz (napríklad pri zmene zodpovedného pracovníka, zrušení firmy, ukončení spolupráce a pod.), kontaktujte nás e-mailom na adrese: info(zavinac)papayavn.sk.